Tilapäisen vapautuksen hakeminen koulutyöstä

Tilapäistä vapautusta koulunkäynnistä haetaan Wilma-viestillä. Hakemuksessa tulee käydä ilmi ajankohta, jolle vapautusta haetaan ja perustelut.

Tilapäistä vapautusta koulunkäynnistä haetaan Wilma-viestillä. Hakemuksessa tulee käydä ilmi ajankohta, jolle vapautusta haetaan ja perustelut.

Perusopetuslain 35§ mukaan oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta.  Huoltajien on syytä käyttää harkintaa anoessaan ylimääräisiä lomia. Vapautus tulee hakea vähintään kaksi viikkoa ennen suunniteltua poissaoloa. Huoltajien tulee huolehtia, että luvan saanut oppilas ei tilapäisen vapauttamisen vuoksi jää jälkeen opiskelussaan. Vapauttamisesta on oppilaan annettava tieto kaikille häntä opettaville opettajille etukäteen ja pyydettävä opettajilta ohjeet tehtävistä, jotka suoritetaan vapautuksen aikana. Tehtävien koontia varten saa lomakkeen luokanopettajalta / luokanohjaajalta / virastomestarilta (7-9 luokat). Poissaololuvan myöntää poissaolon pituudesta riippuen joko luokanopettaja/-valvoja tai rehtori. 

Hakemus osoitetaan luokanopettajalle tai luokanohjaajalle, kun vapautusta haetaan 1-5 vrk ja yli 5 vrk rehtorille (1.-6. lk) ja apulaisrehtorille (7.-9. lk).