Uuden Wilma-tunnuksen teko ja lapsen lisääminen tunnukselle

Wilma-tunnuksen teko ilman avainkoodia

 

Jos sinulla on jo Wilma-tunnus:

Kirjaudu tunnuksella Wilmaan. Kirjautuminen pitää tehdä selaimella, ei mobiilisovelluksella.

Ylhäällä oikealla on kohta Asetukset

Valitse sieltä Käyttöoikeudet

Lisää Rooli

Käyttö vaatii vahvan tunnistautumisen, joten tarvitset pankkitunnukset tms. jotta pääset eteenpäin.

Valitse kohta Huoltajatiedot saatavilla Väestörekisterikeskuksen kautta

Valitse lapsi jonka haluat lisätä tunnukselle.

Jos haluat lisätä toisen lapsen, valitse kyseinen kohta uudelleen ja lisää lapsi.

Seuraava

Kirjaudu Wilmaan uudelleen

Jos lapsi ei tule näkyviin mobiilisovellukseen, poista tili ja lisää se uudelleen.

 

Jos sinulla ei ole Wilma-tunnusta:

Mene osoitteeseen https://Joensuu.inschool/connect

Toimi ohjeiden mukaisesti tunnuksen teon suhteen

Tunnus pitää vahvistaa esim. pankkitunnuksilla.

Jos ohjelma kysyy asiointikoulua. Valitse oikea koulu listasta.

Valitse Huoltajatiedot saatavilla Väestörekisterikeskuksen kautta

Valitse lapsi ja Vahvista ja jatka.

Jos haluat lisätä toisen lapsen, valitse kyseinen kohta uudelleen ja lisää lapsi.

Lapsi lisätään tunnukselle, jonka alussa itsellesi valitsit.

Jatka ja kirjaudu Wilmaan tekemilläsi tunnuksilla

 

Making a Wilma ID without a key code

 

If you already have a Wilma ID:

Sign into Wilma with your ID. You need to sign in with a web browser not the mobile app.

At the top right is the item settings

Select Access Permissions

Add role

Use requires strong authentication, so you need bank Ids, etc. to continue.

Select section Guardian Information available through the Population Register center.

Select the child you want to add to the account.

To add another child, select that item again and add the child.

Next

Log in to Wilma again

If the child doesn’t appear in the mobile app, delete the account and add it again.

 

If you don’t have a Wilma ID:

Go to the address https://Joensuu.inschool.fi/connect

Follow the instructions that lead to making the ID

The ID must be confirmed using Bank IDs etc.

If the program asks for a business school, then choose the correct schooling from the list.

Select Guardian Information available through the Population Register center

Select the child, confirm, and continue.

If you want to add another child, select that item again and add the child.

The child is added to the ID that you chose in the beginning.

Continue and sign in to Wilma with the new ID that you made.

 

NORDEAN JA DANSKE BANKIN ASIAKKAAT

Nordean asiakkaat voivat jatkossa tunnistautua vain tunnuslukusovelluksella tai -laitteella Suomi.fi-tunnistuksessa ja sitä hyödyntävissä julkishallinnon palveluissa 27.9. alkaen.

Lisätietoja löydät Nordean omilta verkkosivuilta: Tunnistautuminen muuttuu – ota sähköinen tunnistautumistapa käyttöön nyt

Danske Bankin turvakortit poistuivat käytöstä 14.9. Löydät uutisen vastaavista muutoksista Danske Bankin tunnistuspalvelusta täältä: Suomi.fi-tunnistus: Danske Bankin turvakortit poistuvat käytöstä 14.9.