Tilapäisen vapautuksen hakeminen koulutyöstä

Tilapäistä vapautusta koulunkäynnistä haetaan Wilma-viestillä. Hakemuksessa tulee käydä ilmi ajankohta, jolle vapautusta haetaan ja perustelut.


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle, huoltajille ja johtokunnalle